w związku z realizacją projektu KIK/75 „Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 134 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” lub „Ustawą Pzp”

termin składania ofert: 14 stycznia 2015  12:00

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2014-12-30 Autor: Marta Stelęgowska Data publikacji: 2014-12-30 12:18 Osoba udostępniająca na stronie: Marta Stelęgowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-11 Osoba modyfikująca: Aleksander Wyszyński