Informacja o wyłonieniu wykonawcy modernizacja Systemu Informacji o Krajach Pochodzenia "Światowid"

 

W dniu 7 marca 2014 r. w siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców dokonano wyboru wykonawcy, na zmodernizowanie systemu informacji o krajach pochodzenia „Światowid” na potrzeby Wydziału Informacji o Krajach Pochodzenia Departamentu Postępowań Uchodźczych oraz podręcznego księgozbioru UdSC mieszczących się przy ul. Taborowej 33 w Warszawie, w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców EFU nr 6/12/EFU „Optymalizacja dostępu pracowników DPU UdSC do informacji o krajach pochodzenia”. 
Najkorzystniejszą ofertę cenową (tj. 67 097,73 PLN brutto) zaproponowała firma „IMPESSA”, ul. Obrzeżna 1A/13, Warszawa, której powierzono realizację zamówienia. 


Data wytworzenia: 2014-12-11 13:05 Autor: Administrator Data publikacji: 2014-12-11 13:05 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2014-12-30 Osoba modyfikująca: