Dostawa bonów towarowych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Znak sprawy: 12/BL/BONY TOWAROWE/PN/15

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

wartość: poniżej 134 000 euro

termin składania ofert: 10.04.2015 r. godz. 12:00

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONEData wytworzenia: 2015-03-30 08:32 Autor: Ewa Smęt Data publikacji: 2015-03-30 08:32 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Smęt Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-11 Osoba modyfikująca: