Dostawa bonów towarowych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców; 21/BL/BONY TOWAROWE-2/PN/15

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

wartość: poniżej 134 000 euro

Termin składania ofert: 13.05.2015 r. godz. 12:00Data wytworzenia: 2015-05-04 14:15 Autor: Ewa Smęt Data publikacji: 2015-05-04 14:15 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Smęt Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-11 Osoba modyfikująca: