Dostawa książek polskojęzycznych oraz map i atlasów świata dla księgozbioru prowadzonego w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

wartość: poniżej 134 000 euro

Termin składania ofert: 08.06.2015 r. godz. 11:00Data wytworzenia: 2015-05-27 16:52 Autor: Anna Leman Data publikacji: 2015-05-27 16:52 Osoba udostępniająca na stronie: Anna Leman Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-11 Osoba modyfikująca: