Dostawa wraz z montażem mebli do budynku Filtra Epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej

nr sprawy: 69/BL/MEBLE DO FILTRA II/PN/15

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

wartość: poniżej 134 000 euro

termin składania ofert: 29.10.2015 godz. 11:00
POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONEData wytworzenia: 2015-10-21 16:39 Autor: Data publikacji: 2015-10-21 16:39 Osoba udostępniająca na stronie: Anna Leman Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-11 Osoba modyfikująca: