Ochrona obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz konwojowanie wartości pieniężnych; znak sprawy: 13/BL/OCHRONA I KONWOJOWANIE/PN/15

Znak sprawy:  13/BL/OCHRONA I KONWOJOWANIE/PN/15

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość: powyżej 134 000 euro
termin składania ofert: 27.04.2015 r.  11:00Data wytworzenia: 2015-03-27 14:40 Autor: Małgorzata Kalinowska Data publikacji: 2015-03-27 14:40 Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kalinowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-11 Osoba modyfikująca: