Ochrona obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców znajdujących się w Warszawie

Znak sprawy:  73/BL/OCHRONA-WARSZAWA/PN/15

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość: poniżej 134 000 euro
termin składania ofert: 10.12.2015 r.  10:00


Data wytworzenia: 2015-11-25 14:32 Autor: Małgorzata Kalinowska Data publikacji: 2015-11-25 14:32 Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kalinowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-11 Osoba modyfikująca: