Opracowanie graficzne, tłumaczenie, druk i dostawa informatorów na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców; znak sprawy 15/BL/INFORMATORY/PN/15

Znak sprawy:  15/BL/INFORMATORY/PN/15

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość: poniżej 134 000 euro
termin składania ofert: 16.04.2015 r.  12:00Data wytworzenia: 2015-04-03 12:53 Autor: Małgorzata Kalinowska Data publikacji: 2015-04-03 12:53 Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kalinowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-11 Osoba modyfikująca: