Opracowanie procedury identyfikacji osób o szczególnych potrzebach wśród cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy na terytorium RP, Znak sprawy: 7/BL/PROCEDURA IDENTYFIKACJI-2/PN/15

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

wartość: poniżej 134 000 euro

Termin składania ofert: 13.03.2015 godz. 12:00.Data wytworzenia: 2015-03-04 Autor: Ewa Smęt Data publikacji: 2015-03-04 16:20 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Smęt Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-11 Osoba modyfikująca: