Organizacja misji badawczej do Iranu dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

wartość: poniżej 134 000 euro

Termin składania ofert: 27.04.2015 r. godz. 10:00

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONEData wytworzenia: 2015-04-16 16:49 Autor: Anna Leman Data publikacji: 2015-04-16 16:49 Osoba udostępniająca na stronie: Anna Leman Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-11 Osoba modyfikująca: