Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Podkowie Leśnej -Dębaku i w Lininie, znak sprawy: 5/BL/ART. SPOŻYWCZE/PN/15

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

wartość: powyżej 134 000 euro

Termin składania ofert: 15.04.2015 r. godz. 11:00Data wytworzenia: 2015-03-04 Autor: Ewa Smęt Data publikacji: 2015-03-04 16:29 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Smęt Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-11 Osoba modyfikująca: