Sprzedaż i dostawa podręczników szkolnych dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców; Znak sprawy: 10/BL/PODRĘCZNIKI SZKOLNE/PN/15

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

wartość: poniżej 134 000euro

Termin składania ofert: 30.03.2015 r. godz. 12:00.Data wytworzenia: 2015-03-18 Autor: Ewa Smęt Data publikacji: 2015-03-18 11:00 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Smęt Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-11 Osoba modyfikująca: