Świadczenie usług opieki medycznej dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w RP; 24/BL/LECZENIE CUDZOZIEMCÓW/PN/15

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

wartość: powyżej 134 000 euro

Termin składania ofert: 01.06.2015 r. godz. 11:00Data wytworzenia: 2015-05-04 10:27 Autor: Ewa Smęt Data publikacji: 2015-05-04 10:27 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Smęt Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-11 Osoba modyfikująca: