Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w Ośrodku dla Cudzoziemców w Czerwonym Borze należącym do Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy:  71/BL/USŁUGI SPRZĄTANIA - CZERWONY BÓR/PN/15

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość: poniżej 134 000 euro
termin składania ofert: 30.11.2015 r.  11:00Data wytworzenia: 2015-11-16 14:17 Autor: Ewa Smęt Data publikacji: 2015-11-16 14:17 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Smęt Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-11 Osoba modyfikująca: