Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz obiektów i na terenach zewnętrznych Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy:  25/BL/USŁUGI SPRZĄTANIA/PN/15

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość: powyżej 134 000 euro
termin składania ofert: 17.06.2015 r.  09:00

Unieważniono zadania częściowe nr 2, 3 oraz 5Data wytworzenia: 2015-05-06 13:58 Autor: Małgorzata Kalinowska Data publikacji: 2015-05-06 13:58 Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kalinowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-11 Osoba modyfikująca: