Wykonywanie tłumaczeń na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy:  75/BL/TŁUMACZENIA/PN/15

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość: powyżej 134 000 euro
termin składania ofert: 05.01.2016 r.  godz. 11:00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. Taborowa 33, 02-699 WarszawaData wytworzenia: 2015-12-17 16:16 Autor: Data publikacji: 2015-12-17 16:16 Osoba udostępniająca na stronie: Anna Leman Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-11 Osoba modyfikująca: