Zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej; znak sprawy: 11/BL/OŚRODKI/PN/15

Znak sprawy:  11/BL/OŚRODKI/PN/15

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość: powyżej 134 000 euro
termin składania ofert: 06.05.2015 r.  09:30Data wytworzenia: 2015-03-19 13:21 Autor: Małgorzata Kalinowska Data publikacji: 2015-03-19 13:21 Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kalinowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-11 Osoba modyfikująca: