Zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej; znak sprawy: 68/BL/OŚRODKI 2/PN/15

Znak sprawy:  68/BL/OŚRODKI 2/PN/15

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość: powyżej 134 000 euro
termin składania ofert: 30.11.2015 r.  godz. 10.00

Unieważniono zadania częściowe nr 1, 6, 7, 8, 10Data wytworzenia: 2015-10-22 11:38 Autor: Małgorzata Kalinowska Data publikacji: 2015-10-22 11:38 Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kalinowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-11 Osoba modyfikująca: