Występienie pokontrolne w zakresie oceny prawidłowści prowadzenia przez Wojewodę Świętokrzyskiego postępowań o udzielenie zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Drukuj
1 2 3

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2017-02-01 13:11 Autor: Aleksander Wyszyński Data publikacji: 2017-02-01 13:11 Osoba udostępniająca na stronie: Aleksander Wyszyński Data ostatniej modyfikacji: 2017-02-01 Osoba modyfikująca: Aleksander Wyszyński