Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby Filtra Epidemiologicznego Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej

Znak sprawy: 27/BL/AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY/PN/16

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość: poniżej 135 000 euro
termin składania ofert: 28.07.2016 r.  godz. 11:00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

w związku z realizacją projektu KIK/02 „Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii EuropejskiejData wytworzenia: 2016-07-11 13:08 Autor: Ewa Smęt Data publikacji: 2016-07-11 13:08 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Smęt Data ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 Osoba modyfikująca: Ewa Smęt