Dostawa i montaż urządzeń multimedialnych na potrzeby Filtra Epidemiologicznego znajdującego się na terenie Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej

Znak sprawy:  28/BL/URZĄDZENIA MULTIMEDIALNE/PN/16

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość: poniżej 135 000 euro
termin składania ofert: 09.08.2016 r.  godz. 12:00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

w związku z realizacją projektu KIK/02 „Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej


Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2016-07-06 13:04 Autor: Justyna Karczmarczyk Data publikacji: 2016-07-06 13:04 Osoba udostępniająca na stronie: Justyna Mamaj Data ostatniej modyfikacji: 2016-11-08 Osoba modyfikująca: Justyna Karczmarczyk