Dostawa samochodu osobowego i autobusu na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy:  36/BL/DOSTAWA SAMOCHODÓW/PN/16

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość: poniżej 135 000 euro
termin składania ofert: 01.12.2016 r.  godz. 11.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa


Data wytworzenia: 2016-11-23 12:32 Autor: Ewa Smęt Data publikacji: 2016-11-23 12:32 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Smęt Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-08 Osoba modyfikująca: Ewa Smęt