Dostawa urządzenia informatycznego przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy:  38/BL/URZĄDZENIE INFORMATYCZNE/PN/16

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość: poniżej 135 000 euro
termin składania ofert: 05.12.2016 r.  godz. 11.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa


Data wytworzenia: 2016-11-23 14:19 Autor: Data publikacji: 2016-11-23 14:19 Osoba udostępniająca na stronie: Anna Leman Data ostatniej modyfikacji: 2017-01-10 Osoba modyfikująca: