Dostawa wraz z montażem mebli do budynku Filtra Epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej

Znak sprawy:  17/BL/MEBLE DO FILTRA/PN/16

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość: poniżej 135 000 euro
termin składania ofert: 30.05.2016 r.  godz. 11.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

w związku z realizacją projektu KIK/02 „Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii EuropejskiejData wytworzenia: 2016-05-13 11:14 Autor: Małgorzata Kalinowska Data publikacji: 2016-05-13 11:14 Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kalinowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-11 Osoba modyfikująca: