Dostawa wyrobów medycznych, montaż i rozmieszczenie ich w budynku Filtra Epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej

nr sprawy: 26/BL/WYROBY MEDYCZNE II/PN/16

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

wartość: poniżej 135 000 euro

termin składania ofert: 19.07.2016 godz. 12:00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa

w związku z realizacją projektu KIK/02 „Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii EuropejskiejData wytworzenia: 2016-06-30 14:32 Autor: Justyna Karczmarczyk Data publikacji: 2016-06-30 14:32 Osoba udostępniająca na stronie: Justyna Mamaj Data ostatniej modyfikacji: 2016-09-16 Osoba modyfikująca: Małgorzata Kalinowska