Pełnienie nadzoru, całodobowej obsługi i konserwacji oczyszczalni ścieków w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku

Znak sprawy:  15/BL/OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW/PN/16

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość: poniżej 135 000 euro
termin składania ofert: 23.05.2016 r.  godz. 11.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa


Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2016-05-10 15:28 Autor: Data publikacji: 2016-05-10 15:28 Osoba udostępniająca na stronie: Anna Leman Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-11 Osoba modyfikująca: