Remont II piętra w budynku Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Koszykowej 16 w Warszawie

Znak sprawy:  21/BL/REMONT-KOSZYKOWA/PN/16

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 04.07.2016 r.  godz. 11:00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 WarszawaData wytworzenia: 2016-06-16 14:37 Autor: Ewa Smęt Data publikacji: 2016-06-16 14:37 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Smęt Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-11 Osoba modyfikująca: