Znak sprawy:  16/BL/MIĘSO  I PRODUKTY MIĘSNE/PN/16

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość: poniżej 135 000 euro
termin składania ofert: 30.05.2016 r.  godz. 11.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 WarszawaData wytworzenia: 2016-05-19 16:19 Autor: Aleksander Wyszyński Data publikacji: 2016-05-19 16:19 Osoba udostępniająca na stronie: Anna Leman Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-11 Osoba modyfikująca: Aleksander Wyszyński