Sprzedaż i dostawa podręczników szkolnych dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy: 29/BL/PODRĘCZNIKI SZKOLNE/PN/16

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość: poniżej 135 000 euro
termin składania ofert: 29.07.2016 r.  godz. 11:00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa
POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE.



Data wytworzenia: 2016-07-21 11:24 Autor: Anna Leman Data publikacji: 2016-07-21 11:24 Osoba udostępniająca na stronie: Anna Leman Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-11 Osoba modyfikująca: