Sprzedaż wraz z dostawą 2 pojazdów sanitarnych medycznych oraz 2 pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Filtra Epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podl

Znak sprawy:  13/BL/POJAZDY MEDYCZNE/PN/16

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość: powyżej 135 000 euro
termin składania ofert: 26.08.2016 r.  godz. 12.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.05.2016 r. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 19.05.2016 r. pod numerem 2016/S 095-170723

w związku z realizacją projektu KIK/02 „Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii EuropejskiejData wytworzenia: 2016-05-19 10:54 Autor: Ewa Smęt Data publikacji: 2016-05-19 10:54 Osoba udostępniająca na stronie: Aleksander Wyszyński Data ostatniej modyfikacji: 2017-01-05 Osoba modyfikująca: Ewa Smęt