Sukcesywne dostawy oleju opałowego do obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy:  35/BL/OLEJ OPAŁOWY/PN/16

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość: powyżej 135 000 euro
termin składania ofert: 21.12.2016 r.  godz. 11.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 09.11.2016 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 11.11.2016 r. pod numerem 2016/S 218-396419


Data wytworzenia: 2016-11-14 08:30 Autor: Ewa Smęt Data publikacji: 2016-11-14 08:30 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Smęt Data ostatniej modyfikacji: 2017-01-13 Osoba modyfikująca: Ewa Smęt