Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy:  31/BL/USŁUGI EDUKACYJNE/PN/16

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość: powyżej 135 000 euro
termin składania ofert: 22.08.2016 r.  godz. 13.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26.07.2016 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 30.07.2016 r. pod numerem 2016/S 146-265010Data wytworzenia: 2016-08-01 08:55 Autor: Małgorzata Kalinowska Data publikacji: 2016-08-01 08:55 Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kalinowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-10-04 Osoba modyfikująca: Ewa Smęt