Świadczenie usług pralniczych na rzecz Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy:  22/BL/USŁUGI PRALNICZE/PN/16

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość: poniżej 135 000 euro
termin składania ofert: 24.06.2016 r.  godz. 10.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 WarszawaData wytworzenia: 2016-06-16 16:00 Autor: Małgorzata Kalinowska Data publikacji: 2016-06-16 16:00 Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kalinowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-11 Osoba modyfikująca: