Świadczenie usługi ochrony obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej

Znak sprawy:  18/BL/OCHRONA – BIAŁA PODL./PN/16

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość: powyżej 135 000 euro
termin składania ofert: 06.06.2016 r.  godz. 11.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.05.2016 r. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 21.05.2016 r. pod numerem 2016/S 097-174324Data wytworzenia: 2016-05-23 08:34 Autor: Małgorzata Kalinowska Data publikacji: 2016-05-23 08:34 Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kalinowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-11 Osoba modyfikująca: