Wykonywanie tłumaczeń w zakresie języków pozaeuropejskich na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy: 30/BL/TŁUMACZENIA II/PN/16

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość: powyżej 135 000 euro
termin składania ofert: 08.08.2016 r.  godz. 11:00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 WarszawaData wytworzenia: 2016-07-21 16:10 Autor: Anna Leman Data publikacji: 2016-07-21 16:10 Osoba udostępniająca na stronie: Anna Leman Data ostatniej modyfikacji: 2016-09-15 Osoba modyfikująca: