Zapytanie ofertowe na dostawę 4 urządzeń wielofunkcyjnych - w związku z realizacją projektu KIK/02 "Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej"

 

Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na dostawę wraz montażem 4 (czterech) urządzeń wielofunkcyjnych w budynku filtra epidemiologicznego. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu KIK/02 "Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej", finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz z budżetu państwa. 

 

Wynik zapytania ofertowego:

W dniu 19.05.2016 r. dokonano wyboru ofert. Ponieważ kryterium wyboru oferty była cena realizacja zamówienia zostanie powierzona firmie KSEMAR, z siedzibą w Białej Podlaskiej, przy ul Brzeskiej 130


Data wytworzenia: 2016-05-10 15:57 Autor: Ewa Rahman Data publikacji: 2016-05-10 15:57 Osoba udostępniająca na stronie: Ewelina Pietruczuk Data ostatniej modyfikacji: 2016-06-02 Osoba modyfikująca: Julia Bielecka