Zapytanie ofertowe na dostawę książek polskojęzycznych oraz filmów w ramach realizacji projektu KIK/75 "Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce"

W związku z nieprzyznaniem środków finansowych, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na dostawę książek polskojęzycznych, anglojęzycznych oraz filmów w ramach realizacji projektu KIK/75 „Zwiększenie efektywności zarządzania migracjami w Polsce”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, przedmiotowe zamówienie nie zostaje udzielone w żadnym z zadań częściowych.

 

Zgodnie z pkt 7 Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, jeżeli Instytucja Realizująca nie otrzymała dwóch ważnych ofert, zapytanie należy powtórzyć.
W związku z powyższym, z uwagi na nieotrzymanie dwóch ważnych ofert w zadaniach częściowych nr 1,3 i 4 Zapytania ofertowego na dostawę książek polskojęzycznych i anglojęzycznych oraz filmów w ramach realizacji projektu KIK/75 "Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce", współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, zapytanie ofertowe zostaje powtórzone w zadaniach częściowych 1, 3 i 4.


Data wytworzenia: 2016-11-25 14:53 Autor: Kinga Talarek Data publikacji: 2016-11-25 14:53 Osoba udostępniająca na stronie: Kinga Talarek Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-01 Osoba modyfikująca: Kinga Talarek