Zapytanie ofertowe na dostawę telewizorów - w związku z realizacją projektu KIK/02 "Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej"

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

 

Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na dostawę telewizorów do budynku filtra epidemiologicznego. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu KIK/02 "Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej", finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz z budżetu państwa.

 

Wynik zapytania ofertowego:

W dniu 30.06.2016 r. dokonano wyboru ofert. Ponieważ kryterium wyboru oferty była cena, realizacja zamówienia zostanie powierzona firmie Heljos Sp. z o.o., z siedzibą w Białej Podlaskiej, przy ul. Brzeskiej 172.


Data wytworzenia: 2016-06-20 12:21 Autor: Ewelina Pietruczuk Data publikacji: 2016-06-20 12:21 Osoba udostępniająca na stronie: Ewelina Pietruczuk Data ostatniej modyfikacji: 2016-07-04 Osoba modyfikująca: Julia Bielecka