Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia sanitarnego - w związku z realizacją projektu KIK/02 "Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej"

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

 

Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na dostawę wyposażenia sanitarnego do budynku filtra epidemiologicznego na terenie Ośrodka dla Cudzoziemców, ul. Dokudowska 19, 21-500 Biała Podlaska. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu KIK/02 "Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej", finansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy oraz z budżetu państwa.

 

Wynik zapytania ofertowego:

W dniu 25.04.2016 r. dokonano wyboru ofert. Ponieważ kryterium wyboru oferty była cena, natomiast Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, realizacja zamówienia zostanie powierzona następującym firmom:

- w zakresie zad. cz.  1 – 3: PHPU Zuber Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław

- w zakresie zad. cz. 4 – 5: Biuro Inżynieryjne „DOT” Tomasz Dubiecki, ul. Lubomira 29A, 62-090 Mrowino

- w zakresie zad. cz. 6: PH „SEA” Paweł Bronikowski, ul. Norbertańska 3, 09-402 Płock

- w zakresie zad. cz. 7: Sanpol Sp. z o.o. ul. Warszawska 133, 26-600 Radom.

Oferty tych przedsiębiorstw były najkorzystniejsze cenowo oraz spełniały wymagania postawione w zapytaniu ofertowym.

 

Informacja z dnia 05.05.2016 r. - sprostowanie wyniku zapytania ofertowego

W wyniku ponownej weryfikacji ofert, w dn. 5.05.2016 r. dokonano korekty wyniku zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia sanitarnego. W zakresie zad. cz. 5 zamówienia udziela się firmie PH „SEA” Paweł Bronikowski, ul. Norbertańska 3, 09-402 Płock natomiast w zakresie zad. cz. 7  - firmie PHPU Zuber Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław.

Po odrzuceniu ofert nieważnych i uznaniu rezygnacji jednego Wykonawcy, oferty tych przedsiębiorstw były najkorzystniejsze cenowo oraz spełniały wymagania postawione w zapytaniu ofertowym.


Data wytworzenia: 2016-04-15 14:22 Autor: Ewelina Pietruczuk Data publikacji: 2016-04-15 14:22 Osoba udostępniająca na stronie: Ewelina Pietruczuk Data ostatniej modyfikacji: 2016-05-05 Osoba modyfikująca: Julia Bielecka