Zapytanie ofertowe na opracowanie pakietów scenariuszy zajęć lekcyjnych oraz materiałów dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w zakresie aspektów praktycznych, kulturowych i prawnych migracji

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Urząd do Spraw Cudzoziemców, zwany dalej Zamawiającym, planuje udzielenie zamówienia  na opracowanie pakietów scenariuszy zajęć lekcyjnych oraz materiałów dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w zakresie aspektów praktycznych, kulturowych i prawnych migracji, mających na celu zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży na temat różnorodności świata i zjawisk w nim zachodzących ze szczególnym uwzględnieniem fenomenu migracji. Działanie jest realizowane w ramach projektu KIK/75 „Zwiększenie efektywności zarządzania migracjami w Polsce” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.


Data wytworzenia: 2016-07-27 15:05 Autor: Kinga Talarek Data publikacji: 2016-07-27 15:05 Osoba udostępniająca na stronie: Kinga Talarek Data ostatniej modyfikacji: 2016-10-13 Osoba modyfikująca: Julia Bielecka