Zapytanie ofertowe na projekt, dostawę oraz montaż systemu gaszenia serwerowni - w związku z realizacją projektu KIK/02 "Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej"

 

Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na projekt, dostawę oraz montaż systemu gaszenia serwerowni w budynku filtra epidemiologicznego. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu KIK/02 "Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej", finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz z budżetu państwa.

Uprzejmie informuję, że z uwagi na pytania wykonawców termin składania ofert został przesunięty z 13 czerwca br., do godz. 12.00 na 17 czerwca br., do godz. 12.00. Pozostałe zapisy pozostają niezmienione.

Wynik zapytania ofertowego:

W dniu 23.06.2016 r. dokonano wyboru ofert. Ponieważ kryterium wyboru oferty była cena realizacja zamówienia zostanie powierzona firmie Przedsiębiorstwo Usługowe POŻ-PLISZKA Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Szczecińskiej 45.

 


Data wytworzenia: 2016-06-06 15:54 Autor: Julia Bielecka Data publikacji: 2016-06-06 15:54 Osoba udostępniająca na stronie: Ewelina Pietruczuk Data ostatniej modyfikacji: 2016-06-24 Osoba modyfikująca: Julia Bielecka