Dostawa urządzeń UTM na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy:  30/DOSTAWA URZĄDZEŃ UTM/PN/17

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
poniżej 135 000 euro
termin składania ofert: 19.10.2017 r.  godz. 10.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa


Data wytworzenia: 2017-10-11 10:54 Autor: Justyna Karczmarczyk Data publikacji: 2017-10-11 10:54 Osoba udostępniająca na stronie: Justyna Mamaj Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-24 Osoba modyfikująca: Justyna Karczmarczyk