Organizacja i przeprowadzenie wyjazdu studyjnego do Norwegii dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy:  19/WYJAZD STUDYJNY - NORWEGIA 2/PN/17

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
powyżej 135 000 euro
termin składania ofert: 08.08.2017 r.  godz. 11.30

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28.06.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 30.06.2017 r. pod numerem 2017/S 123-249640

Postępowanie realizowane w ramach realizacji projektu  „Sprawne i skuteczne zarządzanie procesami migracyjnymi oraz współpraca ze społecznościami lokalnymi w zakresie przyjmowania uchodźców”,

finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowymData wytworzenia: 2017-06-30 12:18 Autor: Małgorzata Kalinowska Data publikacji: 2017-06-30 12:18 Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kalinowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-30 Osoba modyfikująca: Małgorzata Kalinowska