Organizacja wyjazdu studyjnego do Hiszpanii dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy:  26/WYJAZD STUDYJNY - HISZPANIA/PN/17

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
poniżej 135 000 euro
termin składania ofert: 06.09.2017 r.  godz. 11.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

Postępowanie realizowane w ramach projektu nr 10/1-2015/BK-FAMI „Wizyty studyjne pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców”
finansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji


Data wytworzenia: 2017-08-29 15:42 Autor: Ewa Smęt Data publikacji: 2017-08-29 15:42 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Smęt Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-22 Osoba modyfikująca: Ewa Smęt