Prace remontowe w budynku Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Koszykowej 16 w Warszawie

Znak sprawy:  24/REMONT - KOSZYKOWA - 2/PN/17

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 31.08.2017 r.  godz. 11.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 WarszawaData wytworzenia: 2017-08-11 14:03 Autor: Małgorzata Kalinowska Data publikacji: 2017-08-11 14:03 Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kalinowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-13 Osoba modyfikująca: Ewa Smęt