Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku oraz w ośrodku dla cudzoziemców w Lininie

Znak sprawy:  12/DOKUMENTACJA PROJEKTOWA/PN/17

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
poniżej 135 000 euro
termin składania ofert: 31.03.2017 r.  godz. 11.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

Postępowanie unieważnione


Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2017-03-17 15:09 Autor: Małgorzata Kalinowska Data publikacji: 2017-03-17 15:09 Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kalinowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-30 Osoba modyfikująca: