Rozbudowa systemu DWDM na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy:  33/ROZBUDOWA SYSTEMU DWDM/PN/17

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość: poniżej 135 000 euro

termin składania ofert: 01.12.2017 r.  godz. 10:00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa


Data wytworzenia: 2017-11-23 12:56 Autor: Ewa Smęt Data publikacji: 2017-11-23 12:56 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Smęt Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-07 Osoba modyfikująca: Ewa Smęt