Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Podkowie Leśnej - Dębaku i w Lininie

Znak sprawy:  10/ARTYKUŁY SPOŻYWCZE/PN/17

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
powyżej 135 000 euro
termin składania ofert: 18.04.2017 r.  godz. 11.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02.03.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 03.03.2017 r. pod numerem 2017/S 044-080213Data wytworzenia: 2017-03-03 10:16 Autor: Justyna Mamaj Data publikacji: 2017-03-03 10:16 Osoba udostępniająca na stronie: Justyna Mamaj Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-30 Osoba modyfikująca: