Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz obiektów i na terenach zewnętrznych obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy:  16/USŁUGI SPRZĄTANIA/PN/17

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
powyżej 135 000 euro
termin składania ofert: 27.07.2017 r.  godz. 11.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 01.06.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 03.06.2017 r. pod numerem 2017/S 106-212674Data wytworzenia: 2017-06-05 08:42 Autor: Justyna Karczmarczyk Data publikacji: 2017-06-05 08:42 Osoba udostępniająca na stronie: Justyna Mamaj Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-25 Osoba modyfikująca: Ewa Smęt